Nhận diện biển báo giao thông: Có 5 nhóm biển báo giao thông. Cách phân biệt biển cấm xe gắn máy và xe mô tô (xe máy). Tóm tắt phần học biển báo giao thông đường bộ trong 600 câu hỏi dùng cho đào tạo sát hạch lái xe.

Xem và tải file PDF tại đây:

Tom Tat Phan Hoc Ly Thuyet Bien Bao (ok)

 

Xem thêm  Luật Giao Thông Đường Bộ
0933 955 686
/*****/ BEGIN_NOTI pknapi_holiday_effect_noti /*****/
Công cụ API trang trí giao diện vào dịp LỄ - TẾT - SỰ KIỆN QUAN TRỌNG trong năm (Phiên bản: 2.0.1) đang ở chế độ tắt.
Để bật lại, vui lòng liên hệ nhà phát triển web.

Source: https://api.phankimngan.com/holiday-effect/
Web Developer: Phan Kim Ngân - info.phankimngan.com
Web Design: GĐK iNET Website - giangdaikim.website
/*****/ END_NOTI pknapi_holiday_effect_noti /*****/